Prelegent: Łukasz Chrzanowski

Sobota

13:45-14:30

Delta 2
Łukasz Chrzanowski
Średniozaawansowany
Polski